Werkgroepen

Betrokkenheid en mede-verantwoordelijkheid is voor onze werkwijze essentieel. Een bestuur stelt de hoofdlijnen vast. Met betrokkenen worden werkgroepen samengesteld om vorm en inhoud van een pakket aan activiteiten vast te stellen. Werkgroepen hebben, binnen vastgesteld budget, een eigen verantwoordelijkheid voor de organisatie er van. Op dit moment zijn de volgende werkgroepen aan de slag:

  • Werkgroep muziektheater
  • Decorgroep
  • ECO-werkgroep
  • The Turn Club Borgercompagnie i.o.
  • Cultuurmarkt