Cultuurwerkplaats BC 47 | MMC

Twee stichtingen voor een actieve cultuurbeleving rond Borgercompagnie 47?
Hoe zit dat, hoe is dat ontstaan en wie doet nou precies wat?
 
Stichting MMC
 
Het begin

De stichting Met Meer Cultuur (MMC) is in 2003 opgericht. Er is gekozen voor een stichting die werkt voor een grotere regio, en wel voor de Compagnieën, het buitengebied van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Veendam. Er is begonnen met een beperkt aanbod van enkele cursussen en een jaarlijks te organiseren koorproject. Gestaag is het aanbod uitgebreid en realiseerde de stichting MMC naast het cursusaanbod van theater, gitaar en dergelijke ook cursussen grimeren, schilderen, djembé, geluidtechniek, streetdance en grote projecten.

Theater

Op het gebied van theater sloeg MMC diverse wegen in. Er werden met lokale talenten eigen producties gerealiseerd als de Trapspelen en Hartstocht in de Veenkoloniën. Er waren theaterworkshops en er was locatietheater. In 2008 realiseerde MMC een uniek project ‘Cultuur in de Compagnieën’ met een heel seizoen culturele presentaties van eigen talent. Bezoekers werden met een bus uit het Nationaal Bus Museum van Borgercompagnie naar de Heemtuin vervoerd en daar getrakteerd op de ontknoping van ‘Retourtje Onbekend’. Een schitterend staaltje locatietheater met aandacht voor bijzonder fraaie plekjes in de regio.

Jongeren

Voor, door en met jongeren werden vanaf 2007 eigen festivals met de naam Nutopia georganiseerd met muzikale en theatrale presentaties van de jongeren zelf. Vanaf 2009 begonnen de voorbereidingen met de ontwikkelingen van de filmwerkplaats. Een voorziening voor jongeren waarbij met goede apparatuur en begeleiding gewerkt werd aan het maken van eigen films.

Samenwerking

Organisatorische ondersteuning werd geboden aan menig jeugd en jongerenactiviteit in de naburige gemeenten waaronder de Roefeldag, een jaarlijks evenement in de zomer voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Jongerenbands werden ondersteund en met presentaties van onder andere Lintje Cultuur (2013) en Heemtuin’s Muziek in de Kas (2014) aan een podium geholpen. In samenwerking met diverse partners werden projecten gerealiseerd als de Theaterfestivals ‘30 Minuten Los’, Art startfestivals voor jongeren enz.

De deelnemers

Er zijn in de loop der jaren honderden deelnemers bereikt en geholpen aan een actieve kunst en cultuurbeleving. Duizenden bezoekers hebben in al die jaren kunnen genieten van de vele opvoeringen. Tientallen vrijwilligers zijn in al die jaren actief betrokken geweest bij de uitvoering van alle onderdelen. MMC is een vrijwilligersorganisatie die waar nodig werkt met ingehuurde professionals. Het aanbod is laagdrempelig. De stichting MMC maakt cultuur met een breed pakket voor meerdere doelgroepen.    

Facebook: stichting Met Meer Cultuur

 
Stichting Cultuurwerkplaats BC 47 (voor de voorzieningen)


Als ontmoetingspunt heeft Borgercompagnie 47 zich in afgelopen decennia informeel
al ontwikkeld tot een multifunctioneel activiteitencentrum met tal van (voor een gedeelte besloten) recreatieve en culturele evenementen binnen en buiten het gebouw. Waaronder de minifestivals voor jong en ouder, de zogenaamde Mouterfesten, van 1993 t/m 2008. Vanaf 2008 is er gewerkt aan een aanpassing van de bestemming van wonen naar wonen/recreatief. Een aanpassing die uiteindelijk 2013 een feit was.

De plannen

Er is daarna vanaf 2014 gewerkt aan een verankering van deze voorziening. Er zijn plannen gemaakt voor de noodzakelijke verbouwing en het verkrijgen van alle vergunningen. Plannen zijn verwerkt tot subsidieverzoeken en ingediend. Daarna is er veel gebeurd en is er hulp van bewoners uit de regio, van vrijwilligers van de twee betrokken stichtingen en financiële steun van diverse fondsen gekomen. Met als resultaat in december 2016 een officiële opening.

Onafhankelijk bestuur, vrijwilligers en vrienden van de stichting

In aanvang lag het initiatief en oprichting van de stichting bij de eigenaren van het pand Borgercompagnie 47 en andere betrokkenen. Daarna zijn nieuwe en onafhankelijke bestuursleden gezocht en gevonden. Waarmee definitief is geregeld dat de Cultuurwerkplaats BC 47 een onafhankelijk bestuur heeft. De eigenaren stellen de ruimte, op meerjaren basis, beschikbaar tegen vergoeding van energie en directe lasten. De eigenaren hebben enkele coördinerende taken op zich kunnen nemen.
De activiteiten die de stichting Cultuurwerkplaats BC 47 beoogt varieert van het bieden van voorzieningen voor de buurt en regio en ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van een breed pallet aan kunstzinnige en culturele activiteiten. De organisatie van de activiteiten wordt deels in eigen beheer en deels door de stichting Met Meer Cultuur (MMC) verzorgd. Daarnaast zijn anderen toegetreden als gebruiker van enkele ruimten ten behoeve van activiteiten. Diverse initiatieven uit de regio vinden hun oorsprong in ontmoeting en initiatief binnen de muren van deze broedplaats.

Het vervolg

Na de eerste fase waarin de noodzakelijke aanpassingen centraal hebben gestaan is er in 2018-2019 gewerkt aan de ontwikkeling van diverse werkplaatsen. Daarnaast zijn er maatregelen ten behoeve van een energie neutrale voorziening voor de Cultuurwerkplaats BC 47 genomen. De warmtepomp functioneert, 16 zonnepalen zorgen voor de nodige elektriciteit nadat er eerst behoorlijk is geïsoleerd.

Facebook: Cultuurwerkplaats BC 47

Samenvatting uit financieel Jaarverslag  2019

Samenvatting uit financieel Jaarverslag  2019, resultaatrekening